Vyberte jazyk:

Energetická technika

Jsme odborníky v navrhování a realizaci kompletních projektů v oblasti přenosových a distribučních sítí. Zajistěte vaše napájení naším know-how.

Výstavba rozvoden

Pro distribuci elektrické energie jsou nutné energetika a transformační stanice v různých výkonových úrovních. S naší rozsáhlou know-how v oblasti VN a NN, jsme kompetentním partnerem: Ve vašich projektech Vás podporujeme od plánování nové výstavby nebo přestavby až po údržbu a demontáž rozváděčů. Navrhujeme řešení celé trafostanice, VN rozváděče (primární i sekundární), NN technologii včetně náhradního zdroje až po vyvedení výkonu. Nabízíme také kompletní řešení řízení rozvoden včetně napojení na stávající/nový systém pomocí nejnovějších komunikačních protokolů, návrh komplexního řešení celého chránění včetně napojení na řízení (Scada systém).

Síťové technologie

Pro oblast středního (do 50kV) a nízkého napětí (do 1kV) je EQOs energie Váším partnerem, při vytvoření optimálního napájení lokálních sítí. Plánujeme, dodáváme, instalujeme a modernizujeme zařízení a elektrárny bez ohledu na výrobce a v plném rozsahu. Naše firma nabízí celé portfolio v oblasti středního i nízkého napětí, včetně tzv. „smart grids“. Zabýváme se také oblastí pohonů v NN i VN.

Výhody, které u nás získáte v segmentu energetické techniky

 • Zkušenost ze spolupráce s nejdůležitějšími distributory
 • Nezávislost na dodavatelích
 • Včasná a bezpečná realizace projektů díky kapacitám přesahujícím hranice národních států
 • Způsob práce orientovaný na hledání řešení a flexibilní projektové plánování
 • Jistota nejvyšší jakosti až do posledního detailu

Plus pro Vaše projekty

Co můžete od nás jako od kompetentního poskytovatele služeb v oblasti trafostanic a síťových technologií očekávat?

Výstavba rozvoden 110-420 kV:

 • koncepce a primární/sekundární technické plánování
 • provedení požadovaných schvalovacích postupů
 • inženýrské práce, provedení základů pro stoly se zařízením, transformátory a portály
 • výstavba průmyslových budov a trafostanic
 • dodání a montáž ocelové konstrukce a primárního technického vybavení
 • výstavba a uzemnění
 • instalace a zapojení řídicí a ochranné techniky pro vlastní potřebu
 • elektrická měření stejně jako testování a kalibrace všech systémových komponent
 • konfigurace a implementace
 • údržba, oprava a modernizace vašich zařízení

 

Síťové technologie 0,4-36 kV:

 • plánování a pokládka vedení
 • dimenzování kabelů a výpočet trakce
 • vytvoření plánů závodu a dokumentace
 • inženýrské práce pro všechny technologie
 • dodání a pokládka kabelů ve všech napěťových hladinách
 • montáž kabelů do 36 kV ve všech technologiích připojení
 • plánování, dodávka a montáž elektráren na klíč až 30 kV
 • rekonstrukce a modernizace starých zařízení
 • testování a nastavení ochranných relé, kontrola měřící techniky
 • konfigurace a implementace
 • údržba a revize rozváděčů
 • montáž a demontáž trakčního vedení, stožárů a výměna lan

Provizorní a nouzové kabely

Chcete-li, váš napájecí zdroj spolehlivě zajistit i v kritických situacích, jsme váš Partner.

Ve fázích přestavby a případech poruchy poskytujeme dočasné sítě a nouzové kabely pro zajištění „průtok proudu“. Takto můžete v případě selhání rychle obnovit napájení. Dodáváme nouzová tyčová ústrojí a nouzové kabely včetně montáže a demontáže. Přímo u nás si můžete půjčit potřebná provizoria pro vaše projekty. K dispozici vám jsou různé 110 kV systémy nouzových kabelů dlouhých až 420 metrů.