Vyberte jazyk:

Technické zařízení budov

Moderní budova se stává stále složitější. Plánujete novou budovu, stojíte před rekonstrukcí vaší komerční budovy nebo si přejete zachovat vaše průmyslová zařízení? Od nás získáte řešení z jednoho zdroje.

Řešení pro budovy

Každá fáze technického zařízení budov se vždy zabývá souvisejícími pracemi. Pouze pomocí efektivní organizace vašeho zařízení budov se vám podaří sestavit komplexní práce a optimální ekonomické podmínky. Skrze komplexní přístup můžete dosáhnout široké synergie a tedy optimalizovat náklady. Máte k dispozici technické odborníky EQOS Energie, kteří dělají správná rozhodnutí ve všech fázích životního cyklu budovy na místě. To platí pro pořízení, stejně jako i pro údržbu a opravy. Optimální řešení jsou nejlépe realizována pomocí komplexního přístupu a posouzení komplexního zařízení budov.

Od EQOS Energie získáte všechny služby technického zařízení budov z jednoho zdroje. U vašich projektů nových budov, rekonstrukce nebo údržby vašich komerčních nemovitostí nebo průmyslových zařízení poskytujeme od výstavby až po služby vysokou kvalitu. Důvěřujte ekonomicky stabilní, mezinárodní skupině. Pro naše zákazníky jsme spolehlivým partnerem v bezprostřední blízkosti, a v případě potřeby, také nabízíme aktivní kompetence pro řešení. Za jakých okolností bychom vám mohli poradit a doprovázet vás ve vašich budoucích projektech?

Výhody, které u nás získáte v segmentu technického vybavení budov

  • Neměnná vysoká kvalita na všech výkonových stupních
  • Krátké reakční časy a nekomplikované služby
  • Všechny výkony zajištěné „pod jednou střechou“ s jasně stanovenou osobní odpovědností za projekt
  • Vysoké požadavky na shodu s normami a revizní bezpečnost
  • Ekonomicky stabilní a odpovědný obchodní partner

Výstavba budovy

Naše vlastní specializovaní plánovači zajistí optimální průběh ve všech fázích výstavby budovy.

Moderní budova vyžaduje v každé části stále větší odborné znalosti. U větších projektů zde plánovači hrají nesmírně důležitou roli. Pro zajištění trvale vysoké kvality a odbornosti, pracujeme s naším vlastním konstrukčním týmem.

Naši odborníci vám poskytují podporu při rozvoji projektu, předběžném návrhu, designu, plánování, popisu služeb a ocenění. V tomto provedení nabízíme kompetentní vedení stavby budovy na místě, vytvoření opatření a fakturace. Při uvedení vaší nemovitosti do provozu od vás převezmeme odpovědnost za vytvoření dokumentace a dodáme vám certifikaci budovy.

Mechanické zařízení budov:

  • topné systémy, sanitární technika
  • větrací technika a klimatizace
  • topné a chladicí systémy
  • systémy požární ochrany
  • elektrické zařízení budov

MSR technika:
Řídící a regulační technika

Služby pro probíhající operace

Co se stane, když vaše technické zařízení nelze spustit? Potom jsme tu pro vás jako servisní partner.

Vaše fungovaní, jako konkurence schopné společnosti také závisí na bezporuchovém provozu vašich zařízení. V případě poruchy máte s EQOS Energie na své straně centrálního a na výrobci nezávislého servisního partnera. Díky letité odborné znalosti a rozsáhlému know-how vám poskytujeme koordinaci a provedení údržby a opravy.

Komplexní smýšlení, profesionální zacházení a svazek jednotlivých služeb jsou faktory úspěchu nabízející našim zákazníkům optimální řešení. Naše paleta služeb sahá od správy objektu přes údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace až po realizaci. Vyznačujeme se tím, že v případě nouze reagujeme rychle a přesně pro zajištění spokojenosti vlastníků a nájemníků.