Vyberte jazyk:

Chcete se o nás dozvědět více?

Zjistěte, čím se EQOS Energie jako zaměstnavatel vyznačuje. Jaké hodnoty zastáváte vy? Další informace naleznete zde.

Kdo jsme

Dnešní ekonomika silná na data by byla nemyslitelná bez výkonné síťové intrastruktury pro elektřinu, telekomunikaci a dopravu. Aby vše fungovalo bez zádrhelů, pracuje u EQOS Energie každý den po celé Evropě více než 2.000 zaměstnanců aktivně na tom, úspěšně zvládnout budoucí výzvy společnosti. Podporujeme své zákazníky již téměř 100 let v jejich projektech, montujeme, instalujeme a provádíme údržbu zařízení budoucnosti: naše expertíza sahá od kompletního řešení až k detailní podpoře.

Naše motivované týmy vytvářejí úspěch společnosti – svým nasazením, kreativitou a dlouholetou zkušeností. Poznejte nás a staňte se součástí velkého celku!

Co nás spojuje

Naším cílem je nabídnout svým zaměstnancům a zákazníkům vždy nejvyšší kvalitu. Základní kámen podnikové kultury přitom tvoří naše čtyři hodnoty. Ty určují naše každodenní jednání a ukazují nám, co nás navzájem spojuje:

Vytváříme a nebojíme se zabrat

U EQOS Energie chápeme tým jako podnikatele ve společnosti.

U nás dostane každý/á šanci flexibilně spoluvytvářet svou pracovní náplň a být na vlastní zodpovědnost úspěšný – jak ekonomicky tak i technicky. Ať už je to na stavbě nebo v kanceláři, požadavky na kvalitu naší práce dalece přesahují všechny úrovně. Naši zaměstnanci se podílejí na různých projektech, což činí jejich všední pracovní den napínavým a pestrým. Společně vytváříme své projekty a zdoláváme výzvy budoucnosti!

Pracujeme partnersky a závazně

To pro nás znamená dělat věci od začátku správně.

Předpokladem pro to jsou krátká doba pro rozhodování a pozorné naslouchání ve všech ohledech. Plochou hierarchií a jasnými příkazy vytváříme osobní a ohleduplný kontakt. Naše závaznost a spolehlivost podporuje týmového ducha, což naopak vede k pozitivnímu zážitku z práce. Lidé, kteří u nás pracují, jsou více než jen kolegové/kolegyně, někdy jsou dokonce součástí rodiny – všichni táhnou za jeden provaz. Na projektech pracujeme partnersky a své výroky myslíme závazně!

Soustavně se zlepšujeme

Máme radost z úspěchu, dnes i zítra.

Díky rozmanitým perspektivám do budoucna se na tom naši zaměstnanci v rámci společnosti spolupodílejí. Naše týmy s vysokým nasazením a nejmodernějšími pracovními prostředky aktivně spoluvytvářejí trh. Díky novým technologiím a rozsáhlým know-how nacházejí vždy řešení, která pro našeho zákazníka znamenají přidanou hodnotu a vyhovují tak jejich vysokým nárokům na kvalitu. Pro naše zaměstnance se neustále zlepšujeme – ve všech procesech a na všech úrovních.

Stavíme na důvěře a spolehlivosti

Spolehlivé výpovědi máme raději než překvapení.

To platí jak v komunikaci mezi sebou navzájem, tak i s našimi zákazníky. Jelikož působíme v branžích budoucnosti s vysokým růstovým potenciálem, klademe velký důraz na dlouholeté vztahy. Proto je pro nás velmi důležitá férová mzda a dobré rámcové podmínky. Neboť jen díky důvěře a spolehlivosti můžeme být našim zaměstnancům a zákazníkům spolehlivým partnerem!