Vyberte jazyk:

Compliance

Dodržení pravidel, resp. compliance patří k svědomosti firmy. Základem pravidel, která platí pro celou skupinu EQOS Energie, je náš kodex chování, který se opírá o mezinárodní standardy.

Chování podle zákonů a pravidel

Ve všech obchodních procesech požaduje compliance managementový systém bez výjimky od společnosti EQOS Energie dodržování veškerých zákonů, nařízení, směrnic, etických zásad a smluvních a dobrovolně sjednaných povinností.

Compliance platí pro všechny: Náš kodex chování je třeba každým pracovníkem a každou pracovnicí přesně dodržovat – neboť tak zajistíme, že hodnoty společnosti EQOS Energie jsou všemi převzaty a uskutečněny. Toto slouží dlouhodobému úspěchu naší firmy.

Postup při porušení principu compliance

Náš hodnotový management směřuje k vytvoření živé kultury hodnot, tzn. kultury, která přispívá k tomu, aby odpovědnost členů organizace byla posílena tak, že znamená nejen formální dodržování zákonů a předpisů. K tomu patří také společná prevence způsobu chování jednotlivců a boj proti takovým způsobům chování, které poškozují naši firmu z finančního hlediska nebo na pověsti.

Máte Vy nějaké konkrétní poukazy na porušení principu compliance, které se týkají společnosti EQOS Energie?

Podpořte nás aktivně při jejich pronásledování! Náš corporate compliance tým Vám k tomu nabízí moderní hlásicí a komunikační systém. Prostřednictvím naší online poštovní schránky můžete zcela anonymně přispět k objasnění případů podezření.

> k hlásicí platformě