Vyberte jazyk:

Historie

Společnost píše historii: V době téměř 100 let od regionální společnosti k úspěšné mezinárodní skupině v sektoru služeb.

1920

Wilhelm Blättchen zakládá společnost ENERGIE Gesellschaft für elektrische und industrielle Unternehmungen mbH (společnost pro elektrické a průmyslové podnikání s. r. o.) ve Stuttgartu, Německo.

1978

Založení dceřiné společnosti ENERGIE Lignes Hautes Tension v Lucembursku.

1993

První pracovní sdružení mezi společnostmi Energie GmbH a ALPINE Bau GmbH, tzn. odborným oddělením Alpine-Elektro, k vybudování venkovního vedení 380 kV pro rakouskou společnost Verbundgesellschaft.

Jsou vybudovány první stožáry z ocelových mříží.

1996

Založení společnosti ALPINE-ENERGIE Gesellschaft für elektrische und industrielle Unternehmungen GmbH v Linci, Rakousko.

1998

Založení společnosti ENERGIE Gesellschaft für Leitungsbau und Kommunikationstechnik AG v Bernu, Švýcarsko.

1999

S rakouským projektem na hlavním nádraží St. Valentin a s tím spojenými rekonstrukčními opatřeními na trakčním vedení nastupuje společnost ALPINE-ENERGIE do sektoru výstavby trakčního vedení.

2002

Založení spol. ALPINE-ENERGIE Holding AG a založení spol. ALPINE-ENERGIE Deutschland GmbH.

2006

Španělský stavební koncern FCC získává majoritní podíl na koncernu ALPINE. Holding ALPINE-ENERGIE rozšiřuje svůj obchod nabytím společnosti SAG Kommunikationstechnik ve Švýcarsku a v Rakousku.

2009-2011

Založení společností ALPINE-ENERGIE v Polsku, České republice a Maďarsku.

2013

Skupina ALPINE-ENERGIE se stává stoprocentní dceřinou společností spol. FCC.

2014

Převzetím fondy Triton upravuje firemní skupina po dlouhodobé příslušnosti ke koncernu svou budoucnost nadále pod značkou EQOS Energie.

2015

Po zvratu se společnost jako jeden z vedoucích nabízejících v tomto odvětví svým obchodním modelem přeorientuje a zaměří se na rostlé požadavky trhů.

2016

S novou organizační strukturou se bude společnost v budoucnu koncentrovat ve všech oblastech služeb na svých osm hlavních trhů: Německo, Rakousko, Lucembursko/Francie, Belgie, Polsko, Česká republika a Maďarsko.