Vyberte jazyk:

Skupina EQOS Energie

Seznamte se s tím, jak je naše firma uspořádána, co nás pohání kupředu a na co se u EQOS Energie můžete spolehnout.

Profil firmy

EQOS Energie se specializuje na služby v souvislosti s kolejovou technikou, energetickou technikou, venkovním vedením, komunikační technikou a technickým vybavením budov. Komplexní řešení zahrnují celkový životní cyklus síťových infrastruktur od plánování až po údržbu. Naše nabídka se vztahuje dle potřeby na komplexní řešení až k k bodové podpoře. Díky tomu jsme v Evropě jedním z vedoucích poskytovatelů služeb v oblasti komplexních technických infrastruktur.

EQOS Energie Holding dosáhla v roce 2017 obratu ve výši asi 300 milionů EUR. V současné době zaměstnává naše firma zhruba 2.000 pracovníků. S našimi asi 30 stanovišti jsme rozmístěni v sedm zemích. Naši zákazníci spoléhají na naše obsáhlé expertízy z inženýrství a obchodům s projektovými a investičními celky s téměř 100 lety zkušeností. Majitelem EQOS Energie je evropská holdingová společnost Triton.

Vize a poslání

Staráme se o to, aby fungovala technika, která spojuje lidi. Sítě, síťové systémy a vedení tvoří infrastruktury pro zásobování oborů budoucnosti jako jsou energie, telekomunikace a doprava. S našimi službami se impulzy, data a lidé dostávají spolehlivě do cíle. Protože jsou technické infrastruktury stále komplexnější, nacházíme neustále nová řešení a tímto způsobem vytváříme budoucnost naší společnosti.

Jako firma, která svými podstatnými kompetencemi přispívá k zásobování společnosti, bereme naši zodpovědnost velice vážně. Proto stavíme na dlouhodobých vztazích, abychom trvale dosahovali úspěchů. Obzvláště důležitý je pro nás další osobní rozvoj našich zaměstnanců, bezpečnost práce a ochrana zdraví. V popředí všech našich aktivit je vždy poskytovat našim zákazníkům tu nejvyšší kvalitu. Bez výjimky ve všech obchodních procesech se striktně držíme pravidel Corporate Compliance.

Pole působnosti v Evropě

Jaká řešení nabízí EQOS Energie v té které zemi?

Portfolio komplexních technických infrastruktur v EQOS Energie se odlišuje v závislosti na zemi: Na klíčových trzích v Německu a Rakousku nabízíme služby v oblasti energetiky, telekomunikace a dopravy. Naši zákazníci v Lucembursku a Francii profitují z našeho know-how v oblasti energetiky. V Belgii v železniční dopravě jsme aktivní jak v oblasti energetiky, tak v oblasti služeb. V Polsku a v České republice se zaměřujeme na technické vybavení budov, resp. veřejných zařízení. V oblastech energetiky a venkovního vedení jsme na polském trhu noví.

Vedení holdingu

Seznamte se s životopisy členů představenstva Erica Mendela a Dr. Helmuta Steurera.

Eric Mendel, CEO

Gruppe-Mendel-600x400

Eric Mendel vystudoval ekonomické inženýrství a svoji kariéru začal v roce 1995 V top-manažerském poradenství pro velké a střední průmyslové firmy a poskytovatele služeb.

O pět let později převzal funkci člena představenstva a prozatimního manažéra ve firmě, zabývající se softwarem a mobilní telefonií.

Další čtyři roky působil jako člen představenstva stavební firmy z oboru pozemních a inženýrských staveb a staveb na klíč.

Od roku 2006 zastával funkci předsedy vedení firmy INTERSEROH Dienstleistungs GmbH a stal se generálním zmocněncem jedné z vedoucích firem v managmentu odpadních surovin – na burze evidované společnosti INTERSEROH.

V roce 2010 postoupil Eric Mendel v rámci ALBA Group vzhůru a stává se členem představenstva a Chief Operation Officer (COO) pro Service Segment. V roce 2013 je zvolen členem správní rady na burze evidované společnosti ALBA SE (dříve INTERSEROH SE).

Od září 2014 je Eric Mendel aktivní jako člen představenstva EQOS Energie Holding a CEO.

 

Dr. Helmut Steurer, CFO

Gruppe-Steurer_600x400

Dr. Helmut Steurer získal doktorský titul v návaznosti na své studium obchodních věd na Ekonomické univerzitě ve Vídni.

Po absolvování programu MBA na INSEAD ve Fontainebleau zahájil svou profesní dráhu roku 1985 ve strategickém manažerském poradenství Bain & Company v Londýně a Mnichově.

V letech 1989 až 2009 následovaly různé profesní zastávky ve Švýcarsku, Itálii, Německu a Rakousku, stejně jako u předních evropských obchodních společností. Pokaždé převzal špičkovou manažerskou funkci na mezinárodní úrovni v oblasti financí, účetnictví, controllingu či IT.

Od roku 2009 zastával po dobu čtyř let pozici finančního ředitele velké zásilkové firmy, a to se zaměřením na restrukturalizaci a rozvoj nových obchodních procesů. V letech 2013 až 2015 se stal členem představenstva ve funkci finančního ředitele německé společnosti Landgard eG, družstevní organizace střední velikosti uvádějící na trh produkty z oblasti zahradnictví, kde odpovídal za restrukturalizaci společnosti.

Naposledy Dr. Helmut Steurer působil jako prozatímní finanční manažer v oblasti manažerského poradenství společnosti demps & partner v Mnichově.

Od května 2016 působí ve funkci člena představenstva a finančního ředitele společnosti EQOs Energy Holding.

Slib značkové kvality

To byste měli vědět: Kdykoliv se můžete spolehnout na excelentní kvalitu našich služeb.

Počáteční písmena firmy EQOS Energie znamenají Excellent Quality Of Services.Tomuto požadavku činíme zadost tím, že jako spolehlivý partner, který je vždy v bezprostřední blízkosti, podáváme na základě našich rozsáhlých odborných znalostí vynikající výkon.

Základem jsou naše společné hodnoty, kterými se všichni zaměstnanci řídí: To vypovídá o tom, jak zacházíme se zákazníky, kolegy, investory a společností. Zaručujeme, aby byla vždy dodávána nabízená kvalita.

  • Vyvíjíme a rozvíjíme se a nebojíme se chopit se práce. Naše týmy pracují jako podnikatelé v podniku a jsou zákazníkovi neustále nablízku.
  • Pracujeme partnersky a závazně. Znamená to pro nás, dělat věci od počátku správně a podporovat naše zákazníky všemi svými schopnostmi.
  • Neustále se zlepšujeme. Jen ten, kdo má radost z úspěchu a kdo o něj bude i v budoucnu usilovat, může podat vynikající výkon.
  • Stavíme na důvěře a spolehlivosti. Jen tak můžeme být našim zákazníkům a zaměstnancům spolehlivým partnerem!

Přitom máme na zřeteli vše jako celek stejně jako každičký jednotlivý detail. Ve všech polích působnosti patříme k Top 3 a kompetencí a zkušenostmi dodáváme výsledky, které jsou šité na míru a do budoucna jisté – abychom tu byli pro Vás vždy tak, jak nás budete potřebovat. Náročné úkoly zvládáme spolehlivě „on time“, „on budget“ a „on specification“.

Vlastníci

Díky společnosti Triton máme na naší straně silného finančního investora.

Fondy Triton jsou specializovány na střední podniky  v severní Evropě  s fokuzací na firmy v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu, Itálii, Norsku, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku. V rámci těchto evropských zemí se Triton koncentruje na základní hospodářské sféry: průmysl, služby a spotřební zboží, resp. na zdravotnictví.

Od svého založení v roce 1997  usiluje Triton o vybudování dlouhodobě lépe hospodařících podniků. Společnost Triton a její vedoucí pracovníci by chtěli být nositelem pozitivní proměny vzhledem k trvalým operativním zlepšením a růstu. 34 firem, které se momentálně v portfoliu společnosti Triton nacházejí, má společný obrat asi 14 miliard eur a více než 90.500 zaměstnanců.

Fondy Triton spravuje tým zkušených profesionálů pro investment se sídly v Německu, Švédsku, Velké Británii, Lucembursku a Jersey. Další informace o Tritonu naleznete v internetu na www.triton-partners.com